Stronę zaprojektował Romuald Lipu-Akohard.
Data utworzenia: 25 grudnia 2007 roku. Data ostatniej aktualizacji: 17 sierpnia 2008 roku.